Πληροφορίες

Πληροφορίες

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε κατά τον ερχομό, την παραμονή και την αναχώρησή σας από το "ΕΛΑΤΙΑ HOTEL".

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Αλυσίδες για το αυτοκίνητο, ακόμα και σε περίπτωση τετρακίνησης.
  • Αντιψυκτικό αυτοκινήτου.
  • Πριν εγκαταλείψετε την πόλη της Δράμας γεμίστε με βενζίνη το αυτοκίνητό σας.

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

  • Ζεστά ρούχα και παπούτσια, λόγω χαμηλής θερμοκρασίας, χειμώνα ή καλοκαίρι.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

  • Σε περίπτωση φαρμακευτικής αγωγής ο πελάτης θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα φάρμακα μαζί του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  • Πιστωτική κάρτα (ΟΧΙ).

  • Πλησιέστερη τράπεζα στην πόλη της Δράμας.
send to facebook
send to twitter
print
send to friend