Πληροφορίες

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε κατά τον ερχομό, την παραμονή και την αναχώρησή σας από το "ΕΛΑΤΙΑ HOTEL".

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hotel Elatia - 21/10/2020
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~